INFORMATIE VOOR SCHOENHERSTELLERS

 

De erkenningsregeling van topkwaliteit, in samenwerking met de schoenfabrikanten

Indien u overweegt een aanvraagformulier in te zenden naar de Stichting Schoenmakers Gilde kunt u uw kansen op goedkeuring beoordelen op grond van onderstaande lijst. (een nieuw bedrijf moet minimaal 1 jaar open zijn) Iedere aanvrager wordt gekeurd. De keurende persoon zal zich identificeren. (Her)keuringen kunnen zonder aankondiging plaatsvinden. De beoordeling door de (strikt onafhankelijke) keuringscommissie is definitief. Bij afkeuring worden de redenen schriftelijk medegedeeld.
Herkeuring kan éénmalig worden aangevraagd. Indien er dan opnieuw wordt afgekeurd kan er gedurende 12 maanden geen nieuwe aanvraag ingediend worden. Het bestuur van de Stichting Schoenmakers Gilde heeft géén keuringsbevoegdheid.

DIPLOMA’S
• Binnen het bedrijf moet voldoende vakbekwaamheid en ervaring aanwezig zijn. De diploma’s (A1 en A2) moeten in het bezit zijn van respectievelijk de beheerder en de ondernemer (m/v).
• Gedurende de normale bedrijfstijden dient de certificaathouder aanwezig te zijn.

VAKMANSCHAP
• De reparateur dient een maakwijze toe te passen die het comfort en het oorspronkelijke uiterlijk van de schoen handhaaft. Van doornaaien en aflappen mag worden afgezien indien een reparatie met alleen lijm voldoet.
• De certificaathouder is te allen tijde verantwoordelijk voor het afgeleverde werk.

MATERIAALKWALITEIT
• Toegepaste materialen dienen van eerst klas kwaliteit te zijn, conform het karakter van de schoen.
• Certificaathouders kunnen diverse originele schoenonderdelen van de aangesloten fabrikanten bestellen.

SERVICEVERLENING/ADVIEZEN
• Van de reparateur wordt verwacht dat hij/zij de klant volledig en objectief informeert en adviseert.
• De klant dient altijd te kunnen rekenen op goede, correcte service.
• Indien de certificaathouder tijdens openingstijden afwezig is, bijvoorbeeld i.v.m. vakantie, dient er gezorgd te worden voor een capabele vervanger. De kans op een slechte reparatie en dus een ontevreden klant moet minimaal zijn.

WERKPLAATS/WINKEL
• Reparaties dienen in-huis uitgevoerd te worden, en niet uitbesteed.
• De winkel dient een nette, verzorgde indruk te maken op de klant. Ook achter de toonbank!

REFERENTIES
• Lokale schoenwinkeliers én zonodig consumenten kunnen om hun mening worden gevraagd. Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande relaties tussen winkeliers en bepaalde schoenherstellers, als vermoed wordt dat de antwoorden niet objectief zijn.

CONTINUÏTEIT
• Regelmatig personeelswisselingen of een kort bestaan van het bedrijf worden negatief beoordeeld.
• De consument moet kunnen rekenen op constante, betrouwbare, correcte dienstverlening.

BIJDRAGE
• De keuring vindt pas plaats nadat de bijdrage voor de keuringskosten (€ 100,00) door de aanvrager is voldaan. Bij goedkeuring ontvangt u een factuur voor de jaarlijkse bijdrage van €230,00 per bedrijf. (2015)
• De bijdragen worden gebruikt voor reclame- en promotiedoeleinden, en het in stand houden- en de verbetering van de kwaliteit van de Stichting Schoenmakers Gilde.

TEVREDENHEID
• Uitgangspunt van de Stichting Schoenmakers Gilde is steeds dat dragers van de betere herenschoenen tevreden moeten zijn met de geleverde diensten van schoenherstellers. Er kunnen dus aanzienlijke verschillen bestaan tussen de aangesloten schoenherstellers.
• Bij de selectie is dus van primair belang dat de keuringscommissie tot de conclusie komt dat de schoenhersteller en zijn bedrijf “passen” bij de Stichting Schoenmakers Gilde en de aangesloten fabrieken. De schoenmakerij moet een logisch onderdeel zijn van de keten:

GOEDE SCHOENFABRIEK >>> GOEDE WINKELIER >>> CONSUMENT >>> GOEDE SCHOENHERSTELLER

Januari 2012 Stichting Schoenmakers Gilde, Postbus 76, 5066 ZH Moergestel - Nederland.
Telefoon: 013-5287280 e-mail: info@schoenmakersgilde.nl

Stichting Schoenmakers Gilde
 
© 2014 Harm Bukkems.